Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Στις 8 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., λόγω ειδικών συνθηκών, θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ορκωμοσία των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Πληροφοριών (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04.09.2020). Δεδομένου ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να επιτραπεί η διενέργεια κανονικής δια ζώσης ορκωμοσίας, παρακαλούνται όσοι φοιτητές επείγονται και επιθυμούν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.