Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Στις 8 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., λόγω ειδικών συνθηκών, θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ορκωμοσία των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Πληροφοριών (σύμφωνα με το ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04.09.2020).

Δεδομένου ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να επιτραπεί η διενέργεια κανονικής δια ζώσης ορκωμοσίας, παρακαλούνται όσοι φοιτητές επείγονται και επιθυμούν την άμεση ορκωμοσία τους, (ημερομηνία τελευταίας υποχρέωσης 22/2/2021) να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως διαδικασία, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και αποστέλλοντάς την στο mail: secretary@mst.ihu.gr.

Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18/06/2021.

Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας δε θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Μετά την αποστολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικό email με οδηγίες για τη διαδικασία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αίτηση 

 

Close Menu