Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24

Στις εξετάσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου (Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄) μπορούν να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές/τριες που δήλωσαν τα μαθήματα.

Στις εξετάσεις των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ και Η΄) μπορούν να εξεταστούν αποκλειστικά και μόνο:

  1. Οι φοιτητές/τριες του 9ου Εξαμήνου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και
  2. Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι)

Προσοχή!!!!! Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι) να συμβουλευτούν τον πίνακα με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του προγράμματος του Τ.Ε.Ι με αυτές του προγράμματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι φοιτητές/τριες να συμβουλευτούν τον πίνακα αντιστοιχιών.

Αντιστοιχίες Μαθημάτων 

Close Menu