Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

mst
Slider
Slider

Γνωριμία με το Τμήμα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι ένα νέο σύγχρονο Τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, προς όφελος της κοινωνίας και της επιστήμης.

O σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών που θα συνδυάζουν τις επιστημονικές γνώσεις της διοικητικής επιστήμης και τις απαραίτητες οργανωσιακές και ηγετικές ικανότητες, πλαισιωμένες με τις επιστημονικές γνώσεις και τις ικανότητες αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. 

study-box_2

Με αυτό το μείγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων, να λαμβάνουν στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις και να υλοποιούν αποτελεσματικά λύσεις οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Οι ταυτόχρονα ανεπτυγμένες διεπιστημονικές γνώσεις των αποφοίτων του Τμήματος τους καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά περίπλοκα διοικητικά και επιχειρηματικά προβλήματα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά αναπτυγμένο περιβάλλον.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Προϊσταμένη Γραμματείας: Βεργοπούλου Όλγα
Τηλέφωνο: 2510-462310

Τοποθεσία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Αγιος Λουκάς - 65404 Καβάλα

Close Menu