Βιβλιοθήκη

H Βιβλιοθήκη του  ιδρύματος λειτουργεί από το 1989. Το 2002 μετονομάστηκε σε Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης και αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Ιδρύματος. Από το 1998 στεγάζεται σε νεόκτιστο διώροφο κτίριο, συνολικού εμβαδού 800 m2 με δανειστικό τμήμα και χώρο αναγνωστηρίου με 200 θέσεις αναγνωστών. Η συλλογή της περιλαμβάνει 30.000 βιβλία, 3.000 προσβάσιμους (ηλεκτρονικούς και μη) τίτλους περιοδικών καθώς και μεγάλο αριθμό πτυχιακών εργασιών. Επίσης, είναι συνδρομητής σε 17 ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (online βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, βάσεις στατιστικών δεδομένων, κ.λπ.).

Η Βιβλιοθήκη, ως μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, μάθησης, υποστήριξης και προώθησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος. Αποστολή της είναι η παροχή, διαχείριση και διάθεση πληροφοριών, η υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα που προάγει την παιδεία.

Η πληροφορία ρέει. Η Επιστημονική γνώση διογκώνεται. Τα δεδομένα παλαιώνονται με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς.

Στην επιστήμη και την έρευνα, περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν, δεν έχει τόση σημασία να κατέχεις τη γνώση, όσο να ξέρεις πώς να την αναζητείς.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή από:

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 15:00
και Σάββατο 10:30 – 15:30

Close Menu