Χαιρετισμός Προέδρου

Δρ. Δημητριάδης
Ευστάθιος

Πρόεδρος Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί επισκέπτες,

Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος ενός Τμήματος είναι ένα από τα πιο ισχυρά διαδραστικά εργαλεία μιας σύγχρονης πανεπιστημιακής δομής, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ενημερωθούν αλλά και να αλληλεπιδράσουν με κάθε λειτουργική οντότητα του Τμήματος. Ως πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και εκπροσωπώντας όλο το προσωπικό του Τμήματος, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό, σας καλωσορίζω στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Το Τμήμα μας λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποτελούν στην εποχή μας αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης και αξιοποιούνται όχι μόνο στο τμήμα της παραγωγής αλλά κυρίως στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, στην αξιοποίηση των πληροφοριών, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Το Τμήμα είναι στενά συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία και οικονομία της πόλης της Καβάλας αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας. Λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια στην Καβάλα, έχοντας προσφέρει σπουδές ανώτατου επιπέδου σε πάνω από 8.000 φοιτητές από όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν μεγάλη διδακτική εμπειρία και συνεισφέρουν στην έρευνα μέσα από πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχές σε ερευνητικά έργα, ενώ παράλληλα διατηρούν συνεργασίες με συναδέλφους από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συνδυάζοντας την εμπειρία και τις πολύτιμες γνώσεις του εκπαιδευτικού του προσωπικού, το Τμήμα αποτελεί μια ανώτατη εκπαιδευτική δομή η οποία μπορεί να δημιουργήσει νέους αξιόλογους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων, έτοιμους να ανταποκριθούν στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο Τμήμα σήμερα λειτουργούν δύο θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, προσφέρονται πέντε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στην έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού καθώς επίσης και σε πλήθος ερευνητικών έργων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Έχει διοργανώσει ή έχει συμμετοχή σε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με πολιτιστικούς ή κοινωνικούς φορείς της περιοχής. Διατηρεί μνημόνια συνεργασίας με πολλά πανεπιστήμια και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus μεταξύ των Τμημάτων του ΔΠΘ, σε ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών. Συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικές ενώσεις και δίκτυα πανεπιστημίων. Προσφέρει κάθε χρόνο ξενόγλωσσα μαθήματα σε φοιτητές Erasmus προσελκύοντας πολλούς φοιτητές από χώρες του εξωτερικού.

Σας προτρέπω λοιπόν να περιηγηθείτε στον δικτυακό μας τόπο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να τον χρησιμοποιήσετε για να διεκπεραιώσετε πλήθος διαδικασιών που αφορούν το Τμήμα

Φιλικά

Δρ.  Δημητριάδης Ευστάθιος

Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Close Menu