Αντιστοιχίες μαθημάτων

-Αντιστοίχιση μαθημάτων του Π.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων του  ΤΕΙ ΑΜΘ με τα μαθήματα του Π.Σ. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Συνέλευση Τμήματος  28/06/2019,  Πράξη 2 Θέμα 2)

 Πίνακας αντιστοιχιών.

-Αντιστοιχίες  μαθημάτων των παλιών Π.Σ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ ΑΜΘ με τα μαθήματα του Π.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων του  ΤΕΙ ΑΜΘ

Πίνακας αντιστοιχιών.

Close Menu