Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στοχεύει στη βελτίωση της πορείας των σπουδών των φοιτητών και των φοιτητριών του, αλλά και μέσα από την ενθάρρυνση της επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ιδιαίτερα του πρώτου έτους σπουδών.

Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα ενεργοποιεί για όλους τους φοιτητές το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμβούλου Σπουδών, ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών είναι αρμόδιος για να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Συμβουλές που αφορούν: περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του Τμήματος, τρόπους αξιολόγησης επιδόσεων μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια, τρόπους μελέτης, βιβλιογραφία κ.α., που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται.

γ) Συμβουλές που αφορούν: περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της βέλτιστης επιλογής μαθημάτων ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με τον φοιτητή, ώστε η επιλογή των μαθημάτων να συνάδει με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

δ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

ε) Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.

στ) Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

ζ) Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).

η) Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

θ) Θέματα με διδάσκοντες.

ι) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές του (Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, ΣΚΕΠΙ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κ.α.).

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποφάσισε την ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για κάθε φοιτητή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ως εξής:

Επώνυμο Φοιτητή 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Α

Γεροντίδης Ιωάννης

Β, Γ

Δημητριάδης Ευστάθιος

Δ, Ε

Θερίου Γεώργιος

Ζ,Η,Θ,Ι

Θερίου Νικόλαος

Κ-ΚΑ

Καμενίδου Ειρήνη

υπόλοιπο Κ

Κοσμίδης Κοσμάς

Λ, Μ-ΜΑ

Μαδυτινός Δημήτριος

υπόλοιπο Μ

Μάμαλης Σπυρίδων

Ν,Ξ,Ο

Μαρδύρης Βασίλειος

Π-ΠΑΠ

Μαρδύρης Βασίλειος

υπόλοιπο Π

Μυλωνά Ιφιγένεια

Ρ, Σ-ΣΑ

Κρηνίδης Στυλιανός

υπόλοιπο Σ

Σαρηγιαννίδης Λάζαρος

Τ

Φραγγίδης Λεωνίδας

Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω

Χατζής Βασίλειος

Η επικοινωνία των φοιτητών και των φοιτητριών με το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email ή διαδικτύου (τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην σελίδα του Τμήματος) είτε δια ζώσης στις ώρες που έχουν ανακοινωθεί από το προσωπικό ως ώρες επικοινωνίας με τους φοιτητές.

Close Menu