Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας: Βεργοπούλου Όλγα

Γραμματεία: Μαραγκού Φιλιώ 

Τηλέφωνα: 2510-462190, 2510-462310

e-mail: secr@mst.duth.gr 

Close Menu