Αμφιθέατρα Διδασκαλίας & Χώροι Εργαστηρίων

Αίθουσες

(α) Αριθμός και χωρητικότητα αιθουσών:
Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, χωρητικότητας 40-60 φοιτητές / αίθουσα, και τέσσερεις (4) αίθουσες αμφιθεατρικές χωρητικότητας 70 – 80 φοιτητών και σε συνεργασία µε τα άλλα τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. υπάρχει δυνατότητα χρήσης του μεγάλου αμφιθέατρου του ιδρύματος.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα αιθουσών:
Οι αίθουσες διδασκαλίας κρίνονται επαρκείς και κατάλληλα εξοπλισμένες με όλα σχεδόν τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τρεις (3) οι οποίες επιπλέον διαθέτουν και διαδραστικούς πίνακες.
(γ) Βαθμός χρήσης αιθουσών:
Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας σε καθημερινή βάση και με τρόπο εντατικό.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

(α) Αριθμός και χωρητικότητα:
Επτά  (7) αίθουσες Εργαστηρίων Η/Υ, με 20-25 θέσεις/εργαστήριο. Συνολικά οι διαθέσιμοι Η/Υ είναι 160.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων:
Τα εργαστήρια κρίνονται ως επαρκή και κατάλληλα εξοπλισμένα. Απαιτούν όμως συνεχή αναβάθμιση των χώρων.
(γ) Βαθμός χρήσης:
Γίνεται εντατική χρήση των εργαστηρίων.

Στο τμήμα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα σπουδαστήρια αλλά είναι στα μελλοντικά σχέδιά του. Ένα από τα υπάρχοντα εργαστήρια είναι ελεύθερο σε καθημερινή πρόσβαση για τους φοιτητές ώστε να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και για πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και για όλες τις υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το εργαστήριο ελέγχεται από φοιτητές του τμήματος στο πλαίσιο της απασχόληση φοιτητών.

Close Menu