Υποχρεώσεις λήψης πτυχίου

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται:

  • Επιτυχής παρακολούθηση των είκοσι επτά (27) Υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) του ΠΠΣ
  • Επιτυχής παρακολούθηση των έξι (6) Υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης (ΥΚ) του ΠΠΣ (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής)
  • Επιτυχής παρακολούθηση ενός (1) μαθήματος Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής)
  • Επιτυχής παρακολούθηση ενός (1) μαθήματος Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής)
  • Επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής)
  • Επιτυχής ολοκλήρωση τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση μαθημάτων Επιλογής από μαθήματα Επιλογής άλλων εξαμήνων της ίδιας κατεύθυνσης ή από μαθήματα Επιλογής ή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης άλλης κατεύθυνσης.

Τέτοια επιπλέον μαθήματα μπορούν να επιλέγονται και να παρακολουθούνται από τους φοιτητές και σε περίπτωση επιτυχίας θα αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία τους χωρίς να συνυπολογίζονται στις απαιτήσεις και στον βαθμό του πτυχίου τους.

Close Menu