Δρ. Χατζής Βασίλειος

Δρ. Χατζής
Βασίλειος

Καθηγητής
Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462325

e-mail: chatzis@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: 
Πέμπτη: 12.00-14.00

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ.
Διδακτορικό Δίπλωμα: Πληροφορικής, ΑΠΘ.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 1. Προγραμματισμός Ι (Java)
 2. Προγραμματισμός ΙΙ (Python)
 3. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 1. Eπεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας
 2. Kινούμενη εικόνα (video)
 3. Τεχνητή νοημοσύνη
 4. Aναγνώριση προτύπων
 5. Aνάκτηση πληροφορίας
 6. Aσαφής λογική
 7. Nανοηλεκτρονική

Κύριες Δημοσιεύσεις

 1. Panagiotopoulos, F.K., Mardiris, V.A., Chatzis, V., (2012): “Quantum-dot cellular automata design for median filtering and mathematical morphology operations on binary images” , Lecture Notes in Computer Science,7495 LNCS 554-564
 2. S. Krinidis and V. Chatzis (2010): “A Robust Fuzzy Local Information C-means Clustering Algorithm ”, IEEE Trans. on Image Processing, 19 (5): 1328-1337
 3. S. Krinidis and V. Chatzis(2009): “Fuzzy Energy-Based Active Contours”, IEEE Trans. on Image Processing”, Image Processing, 18 (12): 2747-2755
 4. V. Chatzis and I. Pitas, (2000): “Interpolation of 3D Binary Objects using Morphological Skeletonization”, IEEE Trans. on Medical Imaging, 19 (7): 699-710
 5. V. Chatzis and I. Pitas, (2000): “A Generalized Fuzzy Mathematical Morphology and its Application in Robust 2D and 3D Object Representation ”, IEEE Trans. on Image Processing, 9 (10): 1798-1810
 6. V. Chatzis, A. G. Bors and I. Pitas (1999): “Multimodal Decision Level Fusion for Person Authentication”, ΙΕΕΕ Trans. on Systems, Man and Cyberneticss, 29 (6): 674 -680

Λοιπές Δραστηριότητες

-Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» του ΔΙΠΑΕ (Τρέχουσα θέση)
-Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (από 01/10/2013  έως 08/05/2019)
-Προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας (17/9/2003 – 31/8/2007 και από 1/9/2009 – 31/8/2011)
-Επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας στο έργο:«Ανάκτηση και Προστασία -Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Δεδομένα Πολυδιάστατου Ψηφιακού Σήματος (Εικόνες Εικονοσειρές)», της πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.».
-Συν-προεδρεύων (co-chair) του συνεδρίου: Second International Scientific Conference in “COMPUTER SCIENCE”, Chalkidiki, Greece, 30th September – 2nd October 2005.
-Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού “The International Journal of Economic Sciences and Applied Research” (http://www.ijesar.org/)
-Συν-προεδρεύων (chairperson) της συνεδρίας “Image Analysis and Enhancement” στο Συνέδριο: 17th International Conference on Digital Signal Processing, 2011.

Κριτής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιοδικά:
⇨ IEEE Transactions on Image Processing

⇨ IEEE Transactions on Fuzzy Systems

⇨ Pattern Recognition

⇨ Journal of Mathematical Imaging and Vision

⇨ Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

⇨ International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence

Close Menu