Δρ. Φραγγίδης Λεωνίδας

Δρ. Φραγγίδης
Λεωνίδας

Γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδιασμός στην Ανάπτυξη Λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ: +30-2510-462184
email:fragidis@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Τετάρτη 10:00 – 12:00

Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχίο Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, University of Wales, Swansea

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Συστήματα Επικοινωνίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, University of Wales, Swansea

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά και Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, University of Greenwich

Διδακτορικό  Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

1.       Βάσεις Δεδομένων

2.       Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

3.       Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

Ηλεκτρονική υγεία

Ηλεκτρονική εκπαίδευση

Ψηφιακό μάρκετινγκ

Κύριες Δημοσιεύσεις

1.      Leonidas L Fragidis and Prodromos D Chatzoglou (2018), “Implementation of a Nationwide Electronic Health Record (EHR): The International Experience in 13 Countries”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Volume 31, Issue 2, pp. 116-130

Awarded as Outstanding Paper in the 2019 Emerald Literati Awards issued by Emerald Publishing – International Journal of Health Care Quality Assurance (September 2019)

2.      Chatzoglou P., Chatzoudes D., Fragidis L. and Symeonidis S. (2017), Examining the Critical Success Factors for ERP Implementation: An Explanatory Study Conducted in SMEs. In: Ziemba E. (eds) Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions. AITM 2016, ISM 2016. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 277. Springer, Cham

3.      Leonidas L Fragidis and Prodromos D Chatzoglou (2017), “Development of   Nationwide Electronic Health Record (ΝEHR): An international survey”, Health Policy and Technology Journal, Volume 6, Issue 2, pp. 125-134, DOI 10.1016/j.hlpt.2017.04.004

4.      Leonidas L Fragidis and Prodromos D Chatzoglou, and Vassilios P. Aggelidis (2016), “Integrated Nationwide Electronic Health Records System: Semi-Distributed Architecture Approach”, Technology and Health Care, Volume 24, pp.827-842, DOI 10.3233/THC-161231

5.      Nikolaos A Kazakis, Anastasios D Diamantidis, Leonidas L Fragidis and Miltos K Lazarides,”Evaluating the research performance of the Greek medical schools using bibliometrics”, Scientometrics,  Volume 95, Issue 2, pp. 1367-1384, 2014

 

Λοιπές Δραστηριότητες

       Μέλος Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος

       Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

       Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ

       Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος

       Μέλος της Ομάδας Εργασίας Ανάπτυξης Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος

       Συμμετοχή στην Οργάνωση του ετήσιου Διεθνούς Φοιτητικού Συνεδρίου (Euroweek 2020) που διοργανώνεται από το δίκτυο πανεπιστημίων Prime Networking

       Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προχείρων Διαγωνισμών για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας (2020-2021)

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά:

 International Journal of Medical Informatics, Elsevier

 Applied Clinical Informatics Journal, Georg Thiem Verlag KG Schattauer

 Journal of Medical Internet Research (JMIR)

 BMJ Open, BMJ Publishing Group

 IEEE Access

Close Menu