Δρ. Γεροντίδης Ιωάννης

Δρ. Γεροντίδης
Ιωάννης

Καθηγητής
Στατιστικής

  • igeront@mst.duth.gr
  • 0030-2510-462326
  •  CV

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462326

e-mail:igeront@mst.duth.gr     

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: 

(α) Χειμερινό Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
Τετάρτη 14.00 – 16.00
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
Πέμπτη 12.00 –14.00

(β) Εαρινό Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Τετάρτη 14.00 – 16.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πέμπτη 12.00 – 14.00    

Βαθμίδα
Καθηγητής

Close Menu