Δρ. Κοσμίδης Κοσμάς

Δρ. Κοσμίδης
Κοσμάς

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462327

e-mail: kosmidis@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Δευτέρα 13:00-15:00

Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής

Close Menu