Δρ. Κρηνίδης Στυλιανός

Δρ. Κρηνίδης
Στυλιανός

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ: 0030-2510-462264
e-mail: krinidis@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Παρασκευή: 11:00-13:00

Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

Βασικός τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Πληροφορικής, ΑΠΘ.

Διδακτορικό Δίπλωμα: Πληροφορικής, ΑΠΘ.

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 1. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
 2. Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων
 3. Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Eπεξεργασία σήματος (μονοδιάστατου, εικόνας, βίντεο, 3Δ, 4Δ, πολυδιάστατου)
 • Υπολογιστική Όραση
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ανάλυση πληροφοριών
 • Εξόρυξη γνώσης και πληροφορίας
 • Ανάλυση μεγάλων δεδομένων
 • Οπτική αναλυτική

Ερευνητικοί Τομείς:

 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων
 • Ενέργεια
 • Πολιτισμός
 • Βιομηχανία
Close Menu