Δρ. Μάμαλης Σπυρίδων

Δρ. Μάμαλης
Σπυρίδων

Καθηγητής
Μάρκετινγκ

 • mamalis@mst.duth.gr
 • 0030-2510-462157
 •  CV

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462157
e-mail: mamalis@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Δευτέρα: 15:00 με 17.00 

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: M.Sc. στο Διεθνές Αγροτικό Marketing και Marketing Τροφίμων, University of Newcastle Upon Tyne, U.K. Διδακτορικό Δίπλωμα: Ph.D. στο Marketing Υπηρεσιών Εστίασης. Τίλος: “Consumer Attitudes towards Fast Food Restaurants in Greece: An Investigation of Store Image, Consumer Satisfaction and Loyalty”, University of Newcastle Upon Tyne, U.K.

Διδασκόμενα Μαθήματα στο Τμήμα

 1. Αρχές Marketing
 2. Marketing Υπηρεσιών (Τουριστικό Marketing)
 3. Επικοινωνία και Διαφήμιση
 4. Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κύριες Δημοσιεύσεις

 1. Mamalis S., Ness M. Bourlakis M. “Tangible and Intagible store Image Attributes in Consumer Decision Making : The Case of Fast Food Restaurants”, (2005), WSEAS Transactions on Information Science and Applications , Issue 10, Vol. 2, pp. 1705-1714, 2005.
 2. Bourlakis M. , Mamalis S., Sangster J. (2005), “An In Depth investigation of Consumer Behavior during Planned and Unplanned Grocery Purchasing”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 10, Vol. 2, pp. 1697-1704, 2005.
 3. Michailidis, A., Samathrakis, V., Mamalis, S. and Theodosiou, G. “Addressing Participation Constrains of Potential Skiers”, Tourism Economics, 2006.
 4. Kamenidou, E., Priporas, K. V., Michailidis, A. and Mamalis, S. (2003), “Young consumers’ perceptions of food quality. An illustration from Greece”, Cahier Options Mediteraneennes, Vol. 61, pp.191-201
 5. Athanasios Kampas and Spyridon Mamalis (2005), “Assessing the Distributional Impacts of Transferable Pollution Permits: The Case of Phosphorus Pollution Management at a river Basin Scale”, Agricultural Economics Review Vol. 8, No. 1, 2007.

Λοιπές Δραστηριότητες

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα της Οικονομίας και του Τουρισμού.
Μέλος του Δ.Σ. των ΕΛΓΑ και ΤΕΑΓΕ.
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή.
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.
Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

Close Menu