Παναγιωτόπουλος Φώτιος

Παναγιωτόπουλος Φώτιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462314
e-mail: fpanag@mst.duth.gr

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σ.Τ.Ε.Φ Αθήνας.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Close Menu