ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεδομένης της γενικότερης κατάστασης λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 03/11/2020 έως και τις 14/11/2020 το ωράριο της Γραμματείας τροποποιείται και η συναλλαγή δια ζώσης με τους πολίτες διακόπτεται. Για οποιοδήποτε αίτημα, θα απευθύνονται στη Γραμματεία τηλεφωνικά ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Close Menu