Ανακοινώση

Οι φοιτητές που επιθυμούν την μετεγγραφή τους υποχρεούνται να αποστείλουν με courier στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο για τη μετεγγραφή τους με όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και επί πλέον μία βεβαίωση σπουδών από το τμήμα προέλευσής τους.

Ημερομηνίες αποστολής των αιτήσεων από 22/12/2020 έως 31/12/2020.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Close Menu