Πρόσβαση στις υπηρεσίες Office 365 της Microsoft μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 για όλα τα μέλη του Ιδρύματος, φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 του ΕΔΕΤ οι χρήστες αποκτούν δωρεάν δικαίωμα χρήσης των εργαλείων του Microsoft Office 365 καθώς και αποθηκευτικό χώρο 1TB

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση αφορά μόνο την οn-line έκδοση των εργαλείων Word, Excel, PowerPoint, κτλ. και όχι την εγκατάσταση τους σε προσωπικούς υπολογιστές.

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό Office 365 μέσα μέσα από το ΔΗΛΟΣ 365, όπου συνδέονται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού τους. Θα πρέπει επομένως ο χρήστης την 1η τουλάχιστον φορά να συνδεθεί με τον ιδρυματικό του λογαριασμό στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 της ΕΔΕΤ μέσω της διεύθυνσης:

https://delos365.grnet.gr/

Κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη θα δημιουργηθεί ο Office 365 λογαριασμός του και θα του χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του Office 365.

Αναλυτικές οδηγίες

Close Menu