Προκήρυξη για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

Προκήρυξη για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔιΠαΕ

Προκήρυξη

 

Close Menu