Συμπληρωματική Ανακοίνωση Στέγασης 2023 για μη Πρωτοετείς Φοιτητές

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δεν είναι πρωτοετείς και δεν κατέθεσαν αίτηση έως 02 Ιουλίου 2023, να υποβάλλουν αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr
 
Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Δι.Πα.Ε. (https://www.ihu.gr/anakoinoseis-foititikis-merimnas) θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή η Αίτηση Στέγασης(παρακαλείσθε για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων), και το «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης». Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59 Υπενθυμίζουμε ότι πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση φοιτητή που δεν είναι πρωτοετής δε θα αξιολογηθεί. Αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τον τρόπο συλλογής και κατάθεσής τους παρατίθενται στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
Close Menu