Πρωτοετείς φοιτητές που δεν υπέβαλαν Ηλεκτρονικά Αίτηση

Οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με τα δικαιολογητικά της ταυτοποίησης της εγγραφής τους και τη σχετική αίτηση.

Συνημμένα αρχεία

Αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής

Close Menu