Παράταση δηλώσεων μαθήματων

                                    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης: Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών που στο Χειμερινό Εξάμηνο δήλωσαν τα μαθήματα:

  1. Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη
  2. Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

τα οποία δεν διδάχθηκαν μπορούν να δηλώσουν δύο επιπλέον μαθήματα στη δήλωση μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης: Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι που στο Χειμερινό Εξάμηνο δήλωσαν το μάθημα:

  1. Οργανωσιακή Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης

το οποίο δεν διδάχθηκε μπορούν να δηλώσουν ένα επιπλέον μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου.

                                                                                             Από την Γραμματεία

Close Menu