Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την Παράταση δηλώσεων μαθήματων

Προκειμένου να γίνει αλλαγή στις δηλώσεις μαθημάτων του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό email στην γραμματεία του τμήματος secretary@mst.ihu.gr

                                                                                               Από την Γραμματεία

Close Menu