Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

Η Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής δέχεται για πρακτική άσκηση 1 σπουδαστή Τ.Ε.Ι. (με πληρωμή)

Πληροφορίες στο mail s.stoikou@aade.gr και στο τηλέφωνο 6997 039809
Αποστολή αιτήσεων στο mail doy.komotinis@aade.gr (υπόψιν κ. Στόικου Στέλλας)

Close Menu