Διαγωνισμός και Έκθεση Φωτογραφίας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Υπενθύμιση)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τη συνδρομή της φοιτητικής του κοινότητας, επιθυμεί τη διερεύνηση και την καλλιτεχνική αποτύπωση των διαφορετικών όψεων του αντικειμένου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του. Η ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων μέσω φωτογραφιών θεωρείται ένα ουσιαστικό και διαδραστικό μέσο ακαδημαϊκής και μη συνομιλίας. Μέσα από το φωτογραφικό τους φακό οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν τα διδασκόμενα μαθήματα μέσα από τη δική τους ματιά.

Η δημιουργική αυτή δραστηριότητα θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες:

 • Να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις ιδέες τους σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα.
 • Να προτείνουν πρακτικές/προοπτικές για μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διδασκαλία των μαθημάτων.

Θα δοθούν τιμητικά βραβεία στις 5 καλύτερες φωτογραφίες οι οποίες και θα εκτεθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. 

Κανόνες Συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν έως και τρεις φωτογραφίες με θεματικό αντικείμενο ένα ή περισσότερα μαθήματα (για παράδειγμα μία για τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μία για την Έρευνα Μάρκετινγκ και μία για την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία).
 • Η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από λεζάντα (έως 40 λέξεις) που θα περιγράφει το θέμα και το μάθημα με το οποίο συνδέεται.
 • Ο τύπος αρχείου εικόνας πρέπει να είναι σε .jpg, .png, .tiff ή .bmp.
 • Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
 • Συνολικό μέγεθος αρχείων συμμετοχής μέχρι 25 MB (μεγαλύτερα αρχεία μπορούν να αποστέλλονται σε σύνδεσμο λήψης όπως WeTransfer, Dropbox κ.α.).
 • Με κάθε υποβολή ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι η φωτογραφία είναι αποκλειστικά δικό του/της πρωτότυπο δημιούργημα, δε χρησιμοποιεί φωτογραφικά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, δεν έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα της φωτογραφίας σε τρίτους και ότι ο διαγωνιζόμενος διατηρεί γενικώς τα πλήρη δικαιώματα επί αυτής.
 • Σε περίπτωση που στις φωτογραφίες εικονίζονται πρόσωπα που είναι αναγνωρίσιμα, με την υποβολή ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι έχει την πρότερη συγκατάθεσή τους για τη λήψη και τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας με την εικόνα τους.
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στην οργανωτική ομάδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το δικαίωμα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας, δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών, καθώς και ανάρτησής τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό τον όρο της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους διαγωνιζόμενους.
 • Προθεσμία υποβολής μέχρι 31 Μαΐου 2024.

Τρόπος συμμετοχής

Κάθε υποβολή πρέπει να σταλεί με email στη διεύθυνση visualmst@gmail.com, να έχει θέμα «Διαγωνισμός φωτογραφίας» και, εκτός από τη/τις φωτογραφία/ες, να περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) και την αναλυτική λεζάντα (θέμα και μάθημα).

Πληροφορίες

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση παρακαλούμε απευθυνθείτε στην επιτροπή του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση visualmst@gmail.com.

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση

Αφίσα

Close Menu