Εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

                                                                                                    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη

Close Menu