9ο Didaktik Forum

Συμμετοχή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο 9ο Didaktik Forum που διοργανώθηκε από το University of Applied Sciences Hochschule Brandenburg (Germany). Το τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον καθηγητή Δρ. Μαδυτινό Δημήτριο  με την εργασία με τίτλο «Experience of online Conference and online Teaching»

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο Didaktik Forum μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω links

https://vsl.th-brandenburg.de/qualitaetsentwicklungdidaktik/didaktikforum-2020/ 

https://vsl.th-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/allgemein/bilder/Vielfalt/Didaktikforum/2020/Didaktikforum_2020_Flyer.pdf

Close Menu