Δρ. Μαδυτινός Δημήτριος

Δρ. Μαδυτινός
Δημήτριος

Καθηγητής
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462219

e-mail:dmadi@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: 
Τρίτη 13:00 – 15:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός κατέχει πτυχίο με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας και διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση από το Πανεπιστήμιο Greenwich του Λονδίνου. Σήμερα, ο Δημήτριος είναι καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Στο παρελθόν, και με αρχή από το 1985, εργάσθηκε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Καβάλας και στη συνέχεια στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πέρασε απ’ όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα (από λέκτορας έως καθηγητής). Έχει διδάξει μαθήματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Πληροφορική και το ηλεκτρονικό επιχειρείν και εμπόριο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στη Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση, στη Μέτρηση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων, στη Συμπεριφορά των Επενδυτών, στο Ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο, στη Χρήση και τις Εφαρμογές του Διαδικτύου, το Ψηφιακό Επιχειρείν, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαθέτει 3 βιβλία και 58 δημοσιευμένες έρευνες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 80 συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επιπλέον συμμετέχει ως μέλος Επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Qualitative Research in Finance Markets, and European Research Studies Journal, μεταξύ των άλλων, και ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως:  Industrial Management & Data System, Management Research Review (MRR), Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Journal of Enterprise Information Management, Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Baltic Journal of Management.

Ο Δημήτριος εμφανίζεται στη Scopus με 29 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, με 743 ετεροαναφορές και h-index 12, ενώ στη Google scholars εμφανίζεται με 2.736 παραθέσεις, με h-index 21 και i10-index 31 (10.12.2021).

Η ενασχόλησή του με τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα είναι ισχυρή.  Πρόσφατα, κατέθεσε αίτηση με επιτυχία και είναι ο επικεφαλής του έργου Strategic Corporate Social ResponsibilityThe Case of Europe, Erasmus+ 2019-2021– Strategic Partnerships KA203.

Άλλες δραστηριότητες

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος της Ελληνικής εταιρείας επιστημόνων πληροφορικής, μέλος της Κοινωνίας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Ελλάδας και διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου. Είναι πέντε φορές (2007, 2010, 2013, 2017 και 2021) εκλεγμένο μέρος του διοικητικού συμβουλίου (Executive Board Member) του δικτύου Prime Networking, εκπρόσωπος του ΤΕΙ ΑΜΘ στο δίκτυο SPACE, διετέλεσε αναπληρωτής υπεύθυνος του δικτύου AFECA, διετέλεσε μέλος της επιτροπής μέλος της επιτροπής για  το Παράρτημα Διπλώματος (diploma supplement – DS), διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ, και μέλος διάφορων ερευνητικών ομάδων, διετέλεσε Υπεύθυνος Erasmus+ της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας αλλά και του ΤΕΙ ΑΜΘ (από 2017 μέχρι 2019), μεταξύ των άλλων. Ήταν δε υπεύθυνος οργάνωσης επαγγελματικής κατάρτισης του Επιμελητηρίου Καβάλας σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΑΜΘ.

Είναι μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και υπεύθυνος για την Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας.

Επίσης διετέλεσε:

 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) από τον Μάϊο 2019 μέχρι τον Ιανουάριο 2020
 • Μέλος της ομάδας για τη συγχώνευση του ΤΕΙ ΑΜΘ, ΤΕΙ Κ. Ελλάδος και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το ΔΙΠΑΕ
 • Εκλεγμένος Αντιπρύτανης στο ΤΕΙ ΑΜΘ το Νοέμβριο 2017
 • Εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ ΑΜΘ, Σεπτέμβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017
 • Πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2011 – 2016
 • Μέλος του Συμβουλίου της ΣΔΟ του ΤΕΙ ΑΜΘ, 2011 – 2017
 • Μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΑΜΘ, 2012 – Απρίλιος 2019
 • Μέλος της Emerald Literati Network και του International Strategic Management Association (ISMA)

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού:

 • Visiting Senior lecturer στο Glasgow Caledonian University, Glasgow Caledonian School of Business and Society, Scotland, UK (από το 2010)
 • Visiting Senior lecturer στο University of Greenwich, Business School, London, UK (από το 2011)
 • Visiting Senior lecturer στο University of Greenwich, Business School, London, UK (από το 2014)
 • Visiting Professor στο BA School of Business and Finance, Riga, Latvia (από το 2014 μέχρι σήμερα)

Πραγματοποίησε και πραγματοποιεί μικρής διάρκειας επισκέψεις διδασκαλίας και συνεργασίας (από το 1993 μέχρι σήμερα) σε διάφορα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ευρώπης όπως: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Denmark, Spain, Latvia, Lithuania, Great Britain, Norway, the Netherlands, Poland, Portugal, Sweden και Finland.

Συμμετέχει ως επιβλέπων καθηγητής διδακτορικών διατριβών σε Πανεπιστήμια όπως: University of Greenwich, Business School, London, UK και  Glasgow Caledonian University, Glasgow Caledonian School of Business and Society, Scotland, UK.

Συμμετέχει ως εξεταστής διδακτορικών διατριβών στο εξωτερικό με  πιο πρόσφατο το Νοέμβριο του 2019, στο Lund University, Sweden

Διακρίσεις:

 1. Το επιστημονικό άρθρο με τίτλο:

Theriou, N., D. Maditinos, P. Chatzoglou, V. Aggelidis (2005), ‘The Cross-Section of Expected Stock Returns: An Empirical Study in the Athens Stock Exchange’, Managerial Finance, 31(12), pp. 58-78, ISSN: 0307-4358. DOI: 10.1108/03074350510770026.

Ηλεκτρονική δημοσίευση στο:

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1515203&show=abstract

επιλέχθηκε και συμπεριλήφθηκε στο Emerald Reading ListAssist in effect from April 2011 (Link: ListAssistarea).

 1. Το επιστημονικό άρθρο με τίτλο:

Maditinos, D., Ž. Šević and N. Theriou (2007), ‘Investors’ Behavior in the Athens Stock Exchange (ASE)’, Studies in Economics and Finance, 24(1), pp. 32-50, ISSN: 1086-7376.

DOI: 10.1108/10867370710737373.

Ηλεκτρονική δημοσίευση στο:

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1596565&show=abstract

συμπεριλήφθηκε in List of ‘Awards for Excellence and Outstanding Paper Awards’ of Emerald for 2008.

αναδείχθηκε Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2008.

http://www.emeraldinsight.com/authors/literati/awards.htm?year=2008

 1. Το επιστημονικό άρθρο με τίτλο:

Maditinos, D., D. Chatzoudes, Ch. Tsairidis and G. Theriou (2011), ‘The Impact of Intellectual Capital on Firms’ Market Value and Financial performance’, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12 Iss: 1, pp. 132-151, Emerald. ISSN: 1469-1930.

DOI: 10.1108/14691931111097944

http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14691931111097944

συμπεριλήφθηκε in the List of ‘Awards for Excellence and Outstanding Paper Awards’ of Emerald για το 2012.

Close Menu