Μίζας Χαρίλαος

Μίζας
Χαρίλαος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462181
ΦΑΞ: 0030-2510-462180

e-mail:mizas@mst.duth.gr

Close Menu