ΜάθημαΔιδακτικές ΜονάδεςΩρες Διδασκαλίας Τύπος
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Χρηματοοικονομική Λογιστική64Υ
Μαθηματικά I64Υ
Εισαγωγή στην Πληροφορική64Υ
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ64Υ
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων64Υ
    
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Μαθηματικά II64Υ
Προγραμματισμός I64Υ
Διοικητική Λογιστική64Υ
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση I64Υ
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία64Υ
    
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία64Υ
Βάσεις Δεδομένων64Υ
Προγραμματισμός IΙ64Υ
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων64Υ
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση II64Υ
    
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Αλγόριθμοι64Υ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων64Υ
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων64Υ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση64Υ
Μαθηματικός Προγραμματισμός64Υ
     
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία64Υ
Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων64Υ
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας64Υ
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη64Υ
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων64Υ
    
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Στρατηγική Διοίκηση64Υ
   
Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι (επιλογή 1 ΕΚ από τα 5)   
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων64ΥΚ
Έρευνα Μάρκετινγκ64ΥΚ
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων64ΥΚ
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας64ΕΚ
Διαχείριση Λειτουργιών64ΕΚ
Συμπεριφορά καταναλωτή64ΕΚ
Προώθηση πωλήσεων και δημόσιες σχέσεις64ΕΚ
Εκπόνηση Εργασίας64ΕΚ
    
Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών (επιλογή 1 ΕΚ από τα 3)   
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου64ΥΚ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά συστήματα64ΥΚ
Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών64ΥΚ
Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού64ΕΚ
Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου64ΕΚ
Εκπόνηση Εργασίας64ΕΚ
    
    
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Επιχειρηματικότητα64Υ
    
Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι (επιλογή 1 ΕΚ από τα 4)   
Στρατηγικό Μάρκετινγκ64ΥΚ
Διοίκηση Ποιότητας64ΥΚ
Οργανωσιακή Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης64ΥΚ
Χρηματοοικονομική Μηχανική64ΕΚ
Ψηφιακό μάρκετινγκ64ΕΚ
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων64ΕΚ
Εκπόνηση Εργασίας64ΕΚ
    
Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών (επιλογή 1 ΕΚ από τα 3)   
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή64ΥΚ
Τεχνολογίες Επικοινωνιών64ΥΚ
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη64ΥΚ
Ψηφιακό μάρκετινγκ64ΕΚ
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων64ΕΚ
Εκπόνηση Εργασίας64ΕΚ
    
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ   
Πρακτική Άσκηση φοιτητών18 Υ
    
Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι (επιλογή 2 ΕΚ από τα 3)   
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα64ΕΚ
Μάρκετινγκ υπηρεσιών64ΕΚ
Εκπόνηση Εργασίας64ΕΚ
    
Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών (επιλογή 2 ΕΚ από τα 3)   
Τεχνολογίες Εξιχνίασης Ψηφιακού Εγκλήματος64ΕΚ
Ανάπτυξη Κοινωνικών δικτύων64ΕΚ
Εκπόνηση Εργασίας64ΕΚ
    
Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Επιλογής, ΥΚ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης, ΕΚ: Επιλογής Κατεύθυνσης   

Αντιστοίχιση μαθημάτων του Π.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων του  ΤΕΙ ΑΜΘ με τα μαθήματα του Π.Σ. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Συνέλευση Τμήματος  28/06/2019,  Πράξη 2 Θέμα 2)

Πίνακας αντιστοιχιών.

 

Close Menu