Δρ. Θερίου Γεώργιος

Δρ. Θερίου
Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Γνώσης»

  • gtheriou@teiemt.gr
  • gtheriou@mst.duth.gr
  • 0030-2510-462299
  •  CV

Διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ: 0030-2510-462299
e-mail: gtheriou@mst.duth.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Τρίτη: 10:00 με 12.00
Παρασκευή: 09.00 με 11.00

Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής

Close Menu