Αιτήσεις για συμμετοχή στο μητρώο φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) απευθύνει πρόσκληση σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις αξιολογήσεις τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων και να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, να πραγματοποιήσουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο φοιτητών της ΕΘΑΑΕ. Για την υποβολή της αίτησης που γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr χρειάζονται τα παρακάτω:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα εδώ)
β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (europass)
γ. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
δ. Βεβαίωση του Τμήματος

Αναλυτικές οδηγίες, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες: α) η πρόσκληση εδώ και β) η επιστολή εδώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 23-04-2021 (ώρα 22:00).

Close Menu