Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων:

1. «Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων»

2. «Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

του Τμήματος Διοικητικής  Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιςτημίου της Ελλάδος

Προκήρυξη

Close Menu