Διαδικασία δήλωσης εξέτασης των μαθημάτων από τους φοιτητές


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ από τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αγαπητοί φοιτητές

Κάθε φοιτητής, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων της εξεταστικής, θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένη διαδικασία δήλωσης εξέτασης για κάθε μάθημα στο οποίο επιθυμεί να εξεταστεί.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ θα πραγματοποιείται μέσω του «Συστήματος Εξετάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.mst.ihu.gr/ μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. Η διαδικασία ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ενός μαθήματος τότε αυτομάτως αποκλείεται από την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η διαδικασία ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και προετοιμασίας για τις εξετάσεις περιγράφεται ακολούθως:

  1. Αναζητώ τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις Μαθημάτων που υπέβαλα για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Με τους κωδικούς μου συνδέομαι στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος (Μενού Ψηφιακές Υπηρεσίες->Ηλεκτρονική Γραμματεία από το site του Τμήματος). Στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας επιλέγοντας στο Μενού Δηλώσεις->Η δήλωσή μου και κάνοντας κλικ στην Προβολή δηλώσεων βλέπω τα δηλωθέντα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.

  1. Αναζητώ το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου

Από το Μενού Ανακοινώσεις ->Πρόγραμμα Εξεταστικής στο site του Τμήματος, βλέπω τις ημερομηνίες και ώρες εξέτασης για κάθε μάθημα που περιλαμβάνεται στη δήλωση μου στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

  1. Πραγματοποίηση ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ στο «Σύστημα Εξετάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» ( https://exams.mst.ihu.gr/ )

Με τους κωδικούς μου συνδέομαι στο «Σύστημα Εξετάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» ( https://exams.mst.ihu.gr/ ). Μετά την είσοδό μου στο σύστημα, από το Μενού αριστερά επιλέγω Μαθήματα. Εμφανίζεται η λίστα με όλα τα μαθήματα της Εξεταστικής Περιόδου.

Από αυτά επιλέγω μέσω του checkbox του πεδίου Εγγραφή, μόνο τα μαθήματα στα οποία επιθυμώ να εξεταστώ και περιλαμβάνονται στη Δήλωση Μαθημάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε μάθημα το οποίο δε βρίσκεται ανάμεσα στα μαθήματα της Δήλωσης Μαθημάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας, τότε θα αποκλειστείτε από τη διαδικασία της βαθμολόγησης.

Με τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση ενός μαθήματος δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στην εξέταση του μαθήματος και συναινώ με τους όρους διεξαγωγής της εξέτασης. Οι ειδικοί όροι και κανόνες του κάθε μαθήματος παρουσιάζονται στην περιγραφή της εξέτασης του μαθήματος στο σύστημα exams.mst.ihu.gr, στην οποία έχω πρόσβαση μετά την εγγραφή.

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμώ, μπορώ να αποσύρω τη δήλωσή μου πατώντας απεγγραφή από την εξέταση του μαθήματος. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή μέχρι τη λήξη της περιόδου δήλωσης εξέτασης έως και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

  1. Διαβάζω τους Γενικούς Κανόνες Εξέτασης και τους Ειδικούς Όρους, Κανόνες και Διαδικασίες για κάθε μάθημα που δήλωσα

Από το μενού Ανακοινώσεις ->Ανακοινώσεις Γραμματείας στο site του Τμήματος, διαβάζω προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης «Οδηγίες εξετάσεων μαθημάτων της Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2020-2021» στο οποίο περιγράφονται οι Γενικοί Κανόνες Εξέτασης για όλα τα μαθήματα.

Επίσης μετά τη διαδικασία δήλωσης εξέτασης συνδέομαι στο «Σύστημα Εξετάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» ( https://exams.mst.ihu.gr/ ) και διαβάζω προσεκτικά τους Ειδικούς Όρους, Κανόνες και Διαδικασίες για κάθε μάθημα που δήλωσα.

  1. Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Από τους Ειδικούς Όρους, Κανόνες και Διαδικασίες των μαθημάτων που δήλωσα, αναζητώ τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και προετοιμάζομαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων πρέπει να έχω απαραιτήτως διαθέσιμη την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα, να έχω πρόσβαση στο ακαδημαϊκό μου email, στην πλατφόρμα Google Meet και στο σύστημα exams.mst.ihu.gr. Θα υποβληθώ σε διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων μέσω της ακαδημαϊκής μου ταυτότητας.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να διαθέτουν κάμερα, ηχεία (όχι ακουστικά) και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Υποχρεούνται επίσης να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας σύνδεση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της εξέτασης (μετάδοση και λήψη video και ήχου σε πραγματικό χρόνο). Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας θα πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση και η επικοινωνία τους με τους εξεταστές. Κάθε φοιτητής υποχρεωτικά χρησιμοποιεί τον ιδρυματικό λογαριασμό email και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που του έχει αποδοθεί από το Τμήμα. Η τήρηση των τεχνικών προϋποθέσεων εξέτασης από τη μεριά του φοιτητή, είναι αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων επιφέρει αποκλεισμό από την εξέταση.

Ο εξεταζόμενος κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται μόνος, σε δωμάτιο επαρκώς φωτιζόμενο και δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τον χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης θα πρέπει να επικρατεί ησυχία στον χώρο για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια των εξετάσεων όλα τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά. Γενικά η παρουσία και η συμπεριφορά του εξεταζόμενου πρέπει να είναι ανάλογη με αυτήν της δια ζώσης εξέτασης. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν τηρήσει το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων αποκλείεται από τη διαδικασία εξέτασης.

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος

 

Close Menu