Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρόπης για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχετικό έγγραφο

Close Menu