Δηλώσεις μαθημάτων / ανανεώσεις εγγραφών για το xειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων / ανανεώσεις εγγραφών για το ΧΕΙΜ εξάμηνο 2021 -2022 θα γίνονται από:

20 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2021

οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας (https://esecretariat.teiemt.gr/unistudent/) όλα τα μαθήματα του ΧΕΙΜ εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μαθήματα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να εξεταστεί σε κανένα μάθημα, να κατοχυρώσει βαθμολογία στο τρέχον εξάμηνο, ούτε να προμηθευτεί δωρεάν συγγράμματα.

Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων αρκεί κάθε φορά  που είτε κάνουν αλλαγή της δήλωσης είτε όχι βγαίνοντας από το σύστημα να κάνουν οριστικοποίηση.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει η δήλωση μαθημάτων από τη γραμματεία μόνο για αυτό το εξάμηνο

 

Προσοχή:

  1. Η δήλωση θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από Η/Υ ή laptop και ΟΧΙ από κινητό τηλέφωνο ή tablet
  2. Να μην γίνεται δήλωση κατά τις ημέρες ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 7πμ-9πμ λόγω συγχρονισμού του συστήματος
  3. Μετά την αποστολή της δήλωσης μαθημάτων να λαμβάνετε αποδεικτικό (βεβαίωση) σε μορφή pdf που εξάγεται από το σύστημα

Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή από τη Γραμματεία.

Οι φοιτητές αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τους οφείλουν να ελέγξουν στην καρτέλα τους μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας ότι δηλώθηκαν κανονικά τα μαθήματα που επιθυμούν

Close Menu