Δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων/ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2022 (δεν θα δοθεί παράταση).

Όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μαθήματα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να εξεταστεί και να κατοχυρώσει βαθμολογία σε κανένα μάθημα του τρέχοντος εξαμήνου (ούτε στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου) και δεν θα μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν συγγράμματα.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική Γραμματεία για τις δηλώσεις μαθημάτων / ανανεώσεις εγγραφών γίνεται από τη διεύθυνση uniportal.ihu.gr με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Για την τελική υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να ακολουθηθούν ΟΛΑ τα βήματα όπως εμφανίζονται στις καρτέλες. Πριν βγουν από το σύστημα πρέπει πάντα να κάνουν οριστικοποίηση.

Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλώ να στέλνεται με email στη γραμματεία το μήνυμα του προβλήματος με  screenshot.

Close Menu